Շենք Շինությունների Քանդում, Փլուզում

Կախված նախագծից շենք շինությունների փլուզումը իրագործվում է շինության հիմքից նշված ուղղությամբ: